• Arch. Piotr REDA

  12
  May

  Arch. Piotr REDA

  President of SAK – Landscape Architecture Association, Poland
   

  Doktor nauk biologicznych (absolwent Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego), architekt krajobrazu (absolwent Podyplomowego Studium Architektury Krajobrazu na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej), pracownik Uniwersytetu Zielonogórskiego (kierownik ds. naukowych Ogrodu Botanicznego), członek Stowarzyszenia Architektury Krajobrazu z siedzibą w Krakowie (od 22.03.2014 r. Prezes Zarządu) zrzeszonego w International Federation for Landscape Architects (IFLA) oraz European Landscape Contractors Association (ELCA), jeden z członków założycielskich Stowarzyszenia „Federacja Arborystów Polskich” z siedzibą we Wrocławiu, członek Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego z siedzibą we Wrocławiu, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Leaf Project Studio.

  specjalność: botanika, ochrona przyrody, dendrologia, arborystyka, architektura krajobrazu, kształtowanie terenów zieleni,
  zakres działalności:

  • projekty zagospodarowania terenu i projekty zieleni,
  • badania przyrodnicze wraz z oceną oddziaływania do raportów oddziaływania na środowisko,
  • inwentaryzacje i oceny botaniczne,
  • inwentaryzacje, operaty, opinie i ekspertyzy dendrologiczne,
  • doradztwo w zakresie architektury krajobrazu i kształtowania terenów zieleni
  • nadzory na budowach w zakresie zieleni, ochrony środowiska i ochrony przyrody